Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Dalarna

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Dalarna

16 oktober 1964 bildades HCK Dalarna, Handikappföreningarnas Centralkommitté i Dalarna, av följande fem föreningar:

- Föräldraföreningen för CP-barn i Kopparbergs län (CP)
- Dalarnas Hjärt- & Lungsjukas Centralförening (DHLC)
- Kopparbergs länsförbund FUB
- Hörselfrämjandet avd. Borlänge
- Länskommittén av DVR
(De Vanställdas Riksförbund)

Då arbetade varje förening var för sig (ensam, hemma i sitt kök), det fanns inget gemensamt kansli.
25 kr beslöts att anhållas av de organisationer, som var representerade vid mötet.
Pengarna skulle utgöra startkapitalet för samarbetskommitténs arbete fram till årsmötet.

Vid årsmötet 1965 beslutade styrelsen att höja medlemsavgiften till 50 kr/år, för de anslutna föreningarna.

1966 togs kontakter med myndigheter i flera frågor, bl. a. upprättande av en guide för handikappade och kartläggning av de handikappade i länet.

1967 anslöt sig ytterligare tre föreningar till HCK Dalarna:

- Dalarnas Blindförening ”Frihet”, DBF
- Föreningen Dalabygdens Döva, FDD
- Riksföreningen mot Polio, RMP

HCK har vissa synpunkter på Landstingets rekreationsvistelse för handikappade på Högfjällshotellet i Sälen. P g a att vissa grupper utestängts och uttagnings- grunderna har varit dunkla. En skrivelse har skickats till Landstinget Dalarna med anhållan om ett möte för diskussion.

HCK Dalarna fick ett anslag, på 1 000 kr, från Landstinget Dalarna, för verksamhetsåret 1968. HCK öppnar även ett postgiro.

Ytterligare ett bidrag på 7 500 kr, sökes från Landstinget Dalarna, år 1968. Detta för att HCK Dalarna skall kunna öppna ett eget kansli. Ansökan avslogs.


Forts. 2.
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Dalarna

Forts. 1968

Under året har föreslagna förbättringar vidtagits, i samband med praktiska problem som funnits vid rekreationsvistelser på Högfjällshotellet.

År 1969 anslöt sig följande föreningar:

- Länskommittén av Riksförbundet mot Allergi, RMA
- Dalarnas Multipel-Sklerosförening, MS
- Föreningen mot Psoriasis i Kopparbergs län, PSO
- Hörselfrämjandets länsavdelning, HRF

Styrelsen har uppvaktat Borlänge Kommun och Landstinget Dalarna i olika frågor och ärenden. Bl. a. En skrivelse till Landstinget med redogörelse om HCK’s verksamhet och de olika handikapporganisationernas framtida problem och behov.

Följande föreningar är anslutna till HCK Dalarna, år 1970:
De Blindas Förening, DBF
De Handikappades Riksförbund, DHR
Föräldraföreningen för utvecklingsstörda barn, FUB
Riksföreningen för CP-barn, RCP
Riksförbundet för Hjärt- och Lungsjuka, RHL
Riksförbundet mot Allergi, RMA
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade, RTP
Sveriges Dövas Riksförbund, SDR
Multipel Skleros föreningens Riksförbund, MS
Svenska Psoriasisförbundet, PSO
Riksföreningen mot Reumatism, RMR
Hörselfrämjandets Riksförbund, HRF

1972 fick HCK Dalarna lokaler i gamla Hakon, Hagalund i Borlänge.
Men dessa lokaler skulle rivas, så efter några år blev det flytt till, ett
enplanshus på Engelbrektsgatan i Borlänge. Där blev det mer handikappvänligt.

1986 så tände en pyroman på huset på Engelbrektsgatan. Huset brann inte ner, men lokalerna blev rökskadade och förstörda. Så huset skulle rivas. HCK Dalarna fick tillfälliga lokaler, i lägenheter, på Klöver- stigen 8 B och C, Tjärna Ängar i Borlänge.
Forts. 3.
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Dalarna

Forts. 1986

Kopieringsmaskiner lånades av Borlänge Kommun och personalen fick kopiera ALLA papper, som fanns i pärmarna, eftersom allt var mer eller mindre svart och rökskadat.

Under 1987 fick HCK de nuvarande lokalerna på Klöverstigen 10 C, Tjärna Ängar i Borlänge. HCK har hela nedre våningen (fyra trapphus) och halva (två trapphus) andra våningen i ett hyreshus. Huset blev döpt till Handikapp-föreningarnas Hus. Hyran betalas av Borlänge Kommun och Landstinget Dalarna.
I hela huset är det ca. 26 st. olika handikappföreningar, både på läns- och lokal (Borlänge) nivå. Alla föreningar har inte anställd personal, men eftersom HCK är en paraplyorganisation (med medlemsföreningar), så sköter HCK’s personal mycket av föreningarnas arbete.

På en rikskongress, i Stockholm, den 5-6 juni 1993 ändrade HCK, Handikapp- föreningarnas Centralkommitté, till HSO, Handikappföreningarnas Samarbets-organ.

Våren 1997 var det ovisst om personalen i Handikappföreningarnas Hus skulle få behålla sina 90%-iga lönebidrag, så den 5 juni for ett 30-tal av personalen i huset, ner till Stockholm och demonstrerade, med ett ”sorgetåg” från Sergelstorg till Mynttorget, Riksdagshuset.
Den 11 juni togs beslutet i Riksdagen, det blev ett positivt besked för personalen. Den 27 augusti fick personalen veta att de fick behålla sina löne-bidrag.

I januari 1999 välkomnades Föreningsservice, med sin befintliga personal från Borlänge Kommun, in i huset. De utför skriv- och kopieringstjänster åt föreningar och enskilda, utanför handikappföreningarna.

År 2000 beslöt Länshandikapprådet, Landstinget Dalarna att HSO får ett eget administrationsbidrag på 220 000 kr/år.
Parkinsonföreningen kom in som medlemsförening under HSO Dalarna.

Europeiska Handikappåret var 2003 med många aktiviteter, både på riks-, läns- och lokalnivå.

Forts. 4.
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Dalarna

2006 var det ett inbrott i Handikappföreningarnas Hus. Tjuvarna blev tagna och åtalade.

”Stoppa jakten på förtidspensionärer och sjuka” var parollen för den demon-stration, som skedde över hela landet vid alla Försäkringskassorna den 20 november 2007.

2011 har HSO Dalarna följande 23 st medlemsföreningar:
Afasiföreningen
Astma- och Allergiföreningen
Autism & Asperger föreningen
BCF – Bröstcancerföreningen
Celiakiföreningen
Cf – Cystisk Fibros
Dyslexiförbundet FMLS
Elöverkänsligas förening
Epilepsiföreningen
FBIS – Blödarsjuka
Hjärnkraft
HRF – Hörselskadade
ILCO – Stomiopererade
IFS – Intresseföreningen för Schizofreni
NHR – Neurologiskt handikappade
Njursjukasförening
Parkinsonföreningen
PSO – Psoriasisföreningen
ProLiv – Prostatacancerföreningen
RBU – Rörelsehindrade barn och ungdom
RMT – Mag- och Tarmsjuka
RSMH – Social- och Mental hälsa
Personskadadeförbundet RTP
Tf – Tandvårdsskadeförbundet Dalarna

/ Louise Gunnars

Kommentarer: (0)

Upplysningsmöte i Nyköping

Berätta föreningens historia

Berättar du på uppdrag av din förening? Klicka här. Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med bilder.

Berätta föreningens historia

Är du med i en förening?

Nu kan du berätta om vad föreningslivet betytt för dig. Varför är du med? Vad är roligast? Är något tråkigt? Du kanske inte alls är med i någon förening – varför i så fall?

Är du med i en förening?