Stockholms Dövas Förenings historia

Loading the player ...

 

Jag heter Joakim Hagelin Adeby och jag ska berätta om Stockholms Dövas Förening och dess historia. Föreningen är Sveriges äldsta dövförening men det är också den äldsta handkappföreningen i landet. Den bildades på Manillaskolan den 3 maj 1868. Det var tre personer som var med vid bildandet, Ossian Borg, Frittjof Carlbom och Albert Berg. Under årens lopp har föreningens uppgift förändrats. Vid bildandet var föreningens uppgift att hjälpa medlemmarna att hitta arbete. Det fanns också en sk. sjukkassa som gav bidrag till sina medlemmar. Man kan säga det var som motsvarande dagens Försäkringskassa. Det fanns även en begravningskassa som gav ekonomisktbidrag till begravningar.

Idag ligger föreningen, Dövas hus, vid Globen i Stockholm och där har man både en föreningelokal och ett kansli. Föreningslokalen fungerar som en mötesplats för teckenspråkiga personer. Dit ska man kunna komma, vara och umgås i en teckenspråkig miljö.

Organisationen inom dövföreningen

Föreningen har en styrelse som består av nio personer. En ordförande och åtta ledamöter. Det finns också ett kansli. Styrelsen fattar beslut i olika frågor och lämnar sen över till kansliet att verkställa besluten. I styrelsens uppgift ingår också att bilda olika arbetsgrupper och kommittéer. Fyra gånger om året har dövföreningen medlemsmöte och årsmötet har man i mars. Medlemstidningen TeckenTydaren ges ut åtta gånger per år.

Kansliet

Kansliet arbetar med föreningens verksamhet, ekonomi, intresse politik och diverse andra frågor. Föreningen har också personer som är projektanställda och praktikanter som provar på att arbeta i föreningen.  Det finns cafépersonal som ansvarar för caféet och fikaförsäljningen i föreningslokalen och lokalvårdare som ser till att det städas. Kansliet är öppet så att medlemmarna kan komma och ställa sina frågor och annat.

Verksamheten

Föreningen arrangerar många olika aktiviteter allt för att medlemmarna ska känna att de kan komma till sin förening och vistas i en teckenspråkig miljö.  Föreningen vill sprida information, arbeta socialt, arbeta med kultur och intressepolitik. På onsdagar är det ”Öppet hus” och då kan medlemmarna komma och umgås, ta en fika eller en bit mat och samtidigt passa på att vara med på någon aktivitet. Det kan vara en föreläsning, en debatt, en kurs eller något annat. Föreningslokalen är ofta fullbokad och används även av närstående föreningar och sektioner.  På tisdagar träffas pensionärerna och döva med utvecklingsstörning brukar också ha verksamhet i lokalen.

Kommentarer: (0)

Upplysningsmöte i Nyköping

Berätta föreningens historia

Berättar du på uppdrag av din förening? Klicka här. Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med bilder.

Berätta föreningens historia

Är du med i en förening?

Nu kan du berätta om vad föreningslivet betytt för dig. Varför är du med? Vad är roligast? Är något tråkigt? Du kanske inte alls är med i någon förening – varför i så fall?

Är du med i en förening?